Bachelorworkshop: “Kreupelheden en geleidingsanesthesie”

november 30, 2021
Vorige week dinsdag vond onze bachelorworkshop van dit semester plaats. Dr. Dumoulin gaf eerst een theoretische inleiding over het kreupelheid onderzoek. Hierna gaf ze enkele tips om kreupelheid te herkennen waarna we met video’s hebben geoefend. We sloten het theoretische gedeelte af met een case.
Het praktische gedeelte bestond uit het tonen van de meest gebruikte geleidingsanesthesien. Iedere student kon de plaatsen voelen en had de mogelijkheid om te puncteren.
Bedankt voor al het enthousiasme van de studenten deze middag. Het was een groot succes.
We danken ook onze sponsoren en de faculteit om deze events mogelijk te maken.